Odišiel človek

Odišiel človek

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    

Prvýkrát som ho stretol pred päťdesiatimi rokmi ako študent vtedajšej Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Seredi. V tom čase pracoval ako riaditeľ Spoločného závodného klubu ROH v Seredi.  Vtedy štyridsiatnik, otvorený, priamy človek plný energie, s ktorou sa  nezištne delil s ostatnými. Vždy plný skvelých nápadov  patril medzi lídrov v organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií.   Nápad vybudovať amfiteáter  sa zrodil v roku 1957 práve v jeho hlave, kedy spolupracoval nielen na jeho projekte, ale neskôr zabezpečoval aj financovanie jeho výstavby, organizoval brigády a po ukončení zabezpečil potrebné premietacie prístroje.  Preto, keď sme 13.9.2014 otvárali po mnohých  rokoch znovuzrodený amfiteáter, pán Ján Beno nemohol na pódiu chýbať. V pondelok 5. novembra 2018  sa čas tohto skvelého človeka naplnil.  Do histórie Serede sa však zapísal natrvalo.

 

S úctou k jeho menu a pamiatke  spolu s primátorom mesta Martinom Tomčányim,

 

Ľubomír Veselický

 

Odišiel človekOdišiel človekOdišiel človekOdišiel človekOdišiel človek