Výkup papiera na území mesta SEREĎ v mesiaci november 2018 pri BD

Životné prostredie a príroda     Bc. Zuzana Vohláriková    

Výkup papiera na území mesta SEREĎ

v mesiaci november 2018 pri BD

Dátum

Ulica č.

Stanovisko č.

Hodina

19.11.2018

Vonkajší rad č. 5, 3 ,1

 

16:00 - 16:10

D. Štúra č. 33, 31, 29, 27, 25, 23

35

16:10 - 16:25

D. Štúra č. 21, 19, 17, 15, 13, 11

37

16:25 - 16:40

D. Štúra č. 9, 7, 5, 1, 3

38

16:40 - 16:55

Cukrovarská č. 2 až 24 (párne č.)

49

16:55 - 17:20

Fándlyho ul. č. 21, 20, 19, 18

29

17:20 - 17:35

Fándlyho ul. č. 13, 12, 11

pri garážach

17:35 - 17:45

Fándlyho č. 1

32

17:45 - 18:00

Cukrovarská č. 60, 61, 62

Fándlyho č. 8, 9, 10, 7, 6, 5,

26

18:00 - 18:20

Fándlyho č. 4,3,2,14,15,16,22,23

25

18:20 - 18:30

Cukrovarská Palestína

pri garážach

18:40 - 18:50

Mládežnícka č. 12, 163, 4, 10

Obchod. Akadémia

18:50 - 19:00

 

 

Dátum

Ulica č.

Stanovisko č.

Hodina

20.11.2018

Meonder

pri kontajneroch

16:00 - 16:10

Parkovisko prí 26

pri kontajneroch

16:10 - 16:15

Cukrovarská k Bille č. 3, 5, 7

23

16:15 - 16:30

Vinárska 26, 22, 20, 16, 18

19

16:30 - 16:40

Perlovka

na parkovisku 21

16:40 - 16:50

Nám. Slobody č. 13,12,11,10,9,8

1

16:50 - 17:05

Nám. Slobody č.7,6,5,4,3,2

na parkovisku

17:05 - 17:20

Garbiarska č. 50

Garbiarska č.48,49,52,53,54,56,57

8

17:20 - 17:40

Novomestského č.42,43,44,

12

17:40 - 17:55

Mlynárska č.46,41,40

15

17:55 - 18:10

Mlynárska č. 38, 37

17

18:10 - 18:20

Mlynárska č. 36

18

18:20 - 18:30

 

Dátum

Ulica č.

Stanovisko č.

Hodina

21.11.2018

D. Štúra č. 1009, 1010, 1011

51

16:00 - 16:15

Pažitná č. 1 až 23 (nepárne)

stred

16:15 - 16:30

Pažitná č. 1015

pri garážach

16:30 - 16:40

Železničná č. 1123

60

16:40 - 16:55

Legionárska č. 1124, 14

Jesenského č. 1114

Legionárska č. 1126, 2999, 1125

58

16:55 - 17:10

Jesenského 3000, 1111, 1112, 1113

64

17:10 - 17:25

Dolnomajerská č. 23,23D,23,C,23,B

66

17:25 - 17:40

Dolnomajerská č. 1129, 1223

69

17:40 - 17:50

Dolnomajerská č. 1131,1132, 1133, 1235

71

17:50 - 18:05

 

 

Dátum

Ulica č.

Stanovisko č.

Hodina

22.11.2018

A.Hlinku č. 1154

83

16:00 - 16:05

Spádová č. 1145, 1146

87

16:05 - 16:20

A.Hlinku č. 1149, 1148, 1147

86

16:20 - 16:35

Spádová č. 1144, 1143, 1142, 1141, 1140

88

16:35 - 16:50

Poštová č. 1157

89

16:50 - 16:55

M.R.Štefánika č. 20, 22 (vedľa OD)

84

16:55 - 17:05

A.Hlinku č. 1138, 1139

72

17:05 - 17:15

A.Hlinku č. 3044, 3058

pri papiernictve Centrum

17:15 - 17:30

Hornomajerská č. 3046, Komenského č. 3043, Čepeňská č. 3081

76

17:30 - 17:45

Čepeňská č. 4305

78

17:45 – 18:00

Čepeňská č. 1211, 1212, 1213, 1214

80

18:00 – 18:15

Spádová č. 1154

Hlavná ul.

18:15 – 18:25