Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodky

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

 

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2019.

 

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodok vyplácaný v plnej sume

Zvýšenie najmenej (eur)

Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice

Zvýšenie najmenej (eur)

starobný

8,70

starobný

2,70

predčasný starobný

8,30

predčasný starobný

3,00

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,40

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

2,80

invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,20

invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,80

vdovský a vdovecký

5,60

vdovský a vdovecký

2,50

sirotský

2,70

sirotský

1,40