Kiosk Sociálnej poisťovne: ďalší spôsob prijímania podnetov na zlepšenie práce

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch rozšírila spôsob, ako môžu poistenci, ktorí navštívili pobočku, vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytnutých služieb. Vo všetkých pobočkách po celom Slovensku (v klientskych centrách alebo na inom viditeľnom a verejne dostupnom mieste v pobočke) inštalovala tzv. kiosky. Prostredníctvom počítača môže návštevník pobočky zaslať vyplnený elektronický dotazník o spokojnosti so službami a podnety na ich zlepšenie okamžite bez toho, aby musel čakať na odoslanie podnetu zo svojho PC alebo iného zariadenia. Elektronický dotazník je už viac ako dva roky verejne prístupný aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dotazník spokojnosti.

 

Ohlasy a podnety od občanov Sociálna poisťovňa okrem toho zbiera aj písomne prostredníctvom anketového lístka, ktorý možno po vyplnení vhodiť do urny v priestore pobočky, spravidla vedľa kiosku.

 

V štruktúrovanom anketovom (papierovom alebo elektronickom) formulári sa Sociálna poisťovňa pýta na spokojnosť s prístupom a prácou zamestnanca, ktorý sa poistencovi venoval, na dĺžku času stráveného v pobočke či na celkovú spokojnosť s vybavením veci. Verejnosť má k dispozícii aj priestor na uvedenie konkrétnej pochvaly, resp. podnetu na ďalšie zlepšovanie služieb. V prípade zanechania kontaktných údajov Sociálna poisťovňa následne občana informuje o tom, v akom stave je riešenie jeho záležitosti.

 

Ohlasy a podnety od verejnosti Sociálna poisťovňa zbiera kontinuálne od júla 2016 a pravidelne ich vyhodnocuje.

 

Za vyše dva roky získala vyše 4 400 ohlasov, pričom viac ako 85 % z nich je pozitívnych.