Seredský cintorín počas sviatkov predlžuje otváracie hodiny

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Tak ako minulý rok, aj tento Vám prinášame informáciu, že súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých predlžujú cintoríny otváracie hodiny. Podľa prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Sereď budú počas 31.10 až 2.11. brány cintorína otvorené od 8.00 až do 22.00 hodiny.  Samozrejmosťou by malo byť aj slušné správanie návštevníkov primerane k pietnemu miestu. V areáli cintorína je zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje, poškodzovať majetok a robiť neporiadok. 

 

Pre uplnú informáciu uvádzame otváracie hodiny počas celého roka:

 

od 01.04. do 30.09. v  čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.

 

od 01.10. do 30.10. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

 

od 31.10. do 02.11. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.

 

od 03.11. do 31.03. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod