Obyvateľom rodinných domov bude odovzdaná nálepka na nádobu na odpad

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že do každej domácnosti so záhradou bude odovzdaná nálepka na 140 litrovú hnedú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia domov si tieto nádoby musia nálepkou označiť.