Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni budú v novembri v Košiciach

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

 

 

Sociálna poisťovňa

 

spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), usporadúvajú pre svojich klientov spoločné poradenské dni. Podujatie sa uskutoční v Sociálnej poisťovni, pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice, dňa 6. novembra 2018 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. a 7. novembra od 09.00 hod. do 16.00 hod.

 

Hlavným účelom poradenských dní je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku a získali doby poistenia podľa právnych predpisov uvedených krajín. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení klientom odpovedať na ich otázky a pomôcť im pri riešení dôchodkových záležitostí.

 

Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle +421 906173211, alebo e-mailom na: nikola.sutovska@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom.

 

Pri telefonickom objednávaní je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, uveďte aj údaje o zomretom poistencovi.

 

Prosíme účastníkov poradenských dní, aby si nezabudli priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.