Príspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v Seredi

Príspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v Seredi

Kultúra a divadlo     Ľubomír Veselický    

Po mimoriadne bohatom lete s ponukou koncertov v amfiteátri by sme sa mohli domnievať, že september bude na ponuku pre hudby chtivých poslucháčov skromnejší. Skutočnosť bola našťastie iná.  Obyvatelia mali možnosť vidieť celkom osem zaujímavých akcií. Jednou z nich bolo vystúpenie známeho spevokolu GAUDETE.

 

Koncertom v bastióne v piatok 14. septembra 2018 opäť príjemne prekvapil ponukou pätnástich piesní. Vedúca súboru a dirigentka pani Andrea Ruczová pripravila zmes piesní, ktorú vlastnou tvorbou obohatila  sprievádzaním sa na ukulele aj Alexandra Süttöová. Je ťažké hodnotiť, ktorý druh piesní speváčkam a spevákom zboru sedí viac. Pravdou je, že viachlasným podaním ľudových piesní posúvajú ich hodnotu v porovnaní so sólovým prednesom na oveľa vyššiu úroveň. Zaujímavým zážitkom tohto koncertu bola pieseň Aleluja od Gordona Younga a jazyk Staroslovanského Otčenáša zas nevšednou prezentáciou, pripomínajúcou  historické korene sakrálnej tvorby. 

 

Vystúpenie zboru GAUDETE potvrdilo, že krása  chrámového  spevu je podložená hodinami starostlivých nácvikov a veľkej vytrvalosti jeho členov. Ponuka duchovných piesní by asi nebola úplná, keby na koncerte neodzneli aj originálne černošské spirituály. Spevokol opäť ukázal, že zborový spev má v našej kultúre nezastupiteľné miesto.

Príspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v SerediPríspevok GAUDETE k dňom európskeho a kultúrneho dedičstva 2018 v Seredi