Seredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokov

Seredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokov

Udalosti a ľudia     K. Kapustová    

Regionálny spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho Sereď oslávil tento rok svoje 100 - výročie. Toto vzácne jubileum sme v kruhu našich členov a prizvaných hostí oslávili v posledný deň konania Regionálneho medového festivalu dňa 15.9.2018 v DK v Seredi. Veľkým povzbudením a zadosťučinením bola pre nás účasť primátora Mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho a viceprimátora Bc. Ľubomíra Veselického, ktorí prispeli k slávnostnej atmosfére osláv našej storočnice.

 

Keďže je dôležité nezabúdať na svoje korene, pripomenuli sme si históriu včelárenia na Slovensku, aj historické pozadie nášho regionálneho spolku.

 

Pri príležitosti stého výročia z rúk Bc. Petra Šimona z VV SVS si dvaja naši členovia - p. Jozef Kušnír a p. Štefan Marcinkech prevzali ocenenie za obnovenie činnosti spolku RSVS J. Fándlyho v Seredi a jeho rozvoj. Strieborná plaketa Štefana Závodníka im právom patrí za roky a roky práce v prospech nášho spolku a včelárenia v našom regióne.

 

Od histórie včelárenia na Slovensku a v našom regióne sme prehupli do možností moderného ošetrovania včelstiev v čase zimného pokoja prístrojom VAT 01.

 

Pri medových slávnostných dobrotách pripravených našimi šikovnými včelárkami a slávnostnom obede sme si posedeli v kruhu priateľov, pozdieľali svoje skúsenosti, vypočuli si motivujúce príhovory, zaspomínali na svoje začiatky.

 

Hoci nás v čase adventu a Vianoc niekoľko aktivít ešte čaká, oslava stého výročia bola pre nás vyvrcholením včelárskeho roka a súčasne vyvrcholením Regionálneho medového festivalu, ktorý sa konal v DK v Seredi ako súčasť Výstavy ovocia a zeleniny v dňoch 13. – 15. 9.2018. Sme radi za každého návštevníka, každé dieťa, každú školu a škôlku, ktorí sa zastavili pri prezentácii včelárstva, včelích produktov a ochutnali z regionálnych medov členov nášho spolku či medoviny pripravenej našimi členmi.

 

Účasť bola skutočne hojná a boli chvíle, kedy to vo výstavných priestoroch DK vyzeralo, a znelo ako v ozajstnom včeľom úli.

Seredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokovSeredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokov