Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detí

Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detí

Udalosti a ľudia     Martina Hilkovičová, za o.z. Vodný Hrad    

V mesiacoch apríl až jún 2018 prebehla výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. O udelení ocenení v súťaži rozhodovala 6-členná komisia, v ktorej okrem zástupcov vyhlasovateľa boli odborníci z oblasti výtvarného umenia, akademická maliarka Blanka Kästová–Burgerová a pedagógovia výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole Jána Fischera Kvetoňa v Seredi Eva Šmigrovská DiS a Mgr. Irena Scherhauferová.

 

Víťazom súťaže boli odovzdané vecné ceny od zástupcov občianskeho združenia Vodný Hrad, z rúk predsedu Mgr. arch. Rastislava Petroviča a podpredsedníčky Ing. Martiny Hilkovičovej, na slávnostnom odovzdávaní ocenení dňa 15.9. 2018 v bastióne seredského kaštieľa. Porota sa okrem hlavných víťazov rozhodla oceniť aj ďalších 15 prác, ktoré vynikali kreativitou a originálnosťou a trom účastníkom sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu za nápad.

 

Bohatá účasť na akcii v počte 220 návštevníkov nás príjemne prekvapila. Zúčastnených čakala okrem prehliadky všetkých prác aj divadelná ukážka zo života Mikuláša Esterházyho, majiteľa šintavského hradu, v súčasnosti seredského kaštieľa.  Minidrámu s názvom „Aj grófky sú len ženy“ scenáristicky a režijne pripravila študentka VŠMU Rebeka Valábková spolu so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika. Predstavenie hudobne sprevádzala žiačka a pedagóg ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi Veronika Plentová a Ján Vöröš, DiS. art. K predstaveniu pripravujeme samostatnú správu.

 

Projekt „Seredský kaštieľ očami detí“ bol súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

 

Okrem toho, že nám deti prirodzenou formou komunikácie – kreslením odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú, sme aj prostredníctvom podpory kreativity upriamili pozornosť detí aj na poznanie vlastnej histórie v našom regióne. Vybrané práce boli použité ako ilustrácie skladačky pre deti, určenej na osvetu v súvislosti so seredským kaštieľom, bývalým vodným hradom Šintava.

 

Ďakujeme účastníkom súťaže, ako aj všetkým účinkujúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto projektu.

 

Zoznam ocenených:

 

 1. Kategória (prvý stupeň ZŠ)

 

 1. miesto        Adelka Viskupová, 7 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)
 2. miesto        Zuzana Helienková, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
 3. miesto        Hana Dúdiková, 8 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

 

ďalší ocenení v I. kategórii za kreativitu:

Max Fekeč, 10 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

Tamara Javorová, 10 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)

Christian Hajdóni, 9 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)

Sebastián Suhaji, 10 r. (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava)

Ema Sláviková, 8 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

 

 1. Kategória (druhý stupeň ZŠ)

 

 1. miesto      Tamara Krivošíková, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)
 2. miesto      Lenka Karmažínová , 14 r. (ZŠ J. Fándlyho  Sereď)
 3. miesto      Šimon Pekarík, 11 r.  (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

 

ďalší ocenení v II. kategórii za kreativitu:

Lea Švehlová, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

Nina Kapajová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)

Natália Hrdlicová, 14 r. (ZŠ J.A. Komenského Sereď)

Ema Plaštiaková 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

Nina Dudiňáková 12 r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

 

 1. Kategória (ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi)

 

 1. miesto       Michal Kavoň, 13 r.
 2. miesto       Nikola Skladaná, 14r.
 3. miesto       Tamara Krivošíková, 13 r.

 

ďalší ocenení v III. kategórii za kreativitu

Zuzana Helieriková, 10 r.

Henrieta Lenčéšová, 11 r.

 

 1. Špeciálna cena za nápad

 

            Kristián Georgiev, 12 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

            Karin Drganová, 13 r. (ZŠ J. Fándlyho Sereď)

Michal Kavoň, 13. r. (CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi)

 

 

Rada občianskeho združenia Vodný Hrad

 

web: www.vodnyhrad.sk

fc: občianske združenie Vodný Hrad

Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detíOcenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detí