Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

Mestský úrad     Org. oddelenie MsÚ    

Dobrý deň.

 

Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

Predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 – 2023.

Svoje pripomienky zasielajte do 31.októbra 2018 do 12,00 hod. na mailovú adresu silvia.adamcikova@sered.sk

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Komunitný plán sociálnych služieb v pdf