Viete aké sú príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody?

Zdravie     MUDr. Oto Petrík, MPH primár Neurologického odd. NsP Sv. Lukáša Galanta Svet Zdravia a.s.    

Celosvetovo na náhle cievne mozgové príhody /skôr známe ako porážka/ zomiera 6 miliónov ľudí ročne. Výskyt tohoto zákerného ochorenia sa dáva podľa celosvetových štatistík medzi 200-300 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. Čiže v galantskom spáde, ktorý odhadujeme na 150 000 obyvateľov by to malo byť okolo 300-350 prípadov ročne. Realita je však hrozivejšia. V roku 2017 sme na Neurologickom oddelení v Galante hospitalizovali až 450 pacientov s náhlou cievne-mozgovou príhodou, čo je významne nad celosvetové štatistiky. Dôvodom je pravdepodobne zlý zdravotný stav obyvateľstva. Ďalším negatívnym dôsledkom je, že takmer polovica pacientov ostáva ochrnutá na pol tela a tým pádom trvalo pripútaná na lôžko alebo s ťažkým pohybovým handicapom.

         Cievne mozgové príhody rozdeľujeme na 3 veľké kategórie: 1) nedokrvenie mozgu- ischémie, 2) krvácanie do mozgu- hemorágie a 3) prasknutie cievnej výdute v mozgu s následným krvácaním- subarachnoidálne krvácanie

         Drvivú väčšinu príhod tvoria nedokrvenia mozgu takzvané ischémie, a to až v 80-85%. Pre tento typ cievnej mozgovej príhody, sme do roku 2007 nemali dostupnú reálnu liečbu. Od tohoto roku je dostupný liek - trombolýza, ktorý dokáže vzniknutú zrazeninu v mozgu rozpustiť a zachrániť poškodenie mozgu. Jeho použitie, je však limitované časom. Môže byť použité do 4,5 hodiny od vzniku ťažkostí. Preto je dôležité príznaky cievnej mozgovej príhody, čo najskôr rozpoznať a následne volať rýchlu záchrannú službu.

         Sú tri základné prejavy cievnej mozgovej príhody: náhle vzniknutý pokles ústneho kútika /pacient sa nevie symetricky usmiať/, náhle vzniknutie slabosti končatín /napríklad slabosť pravej ruky a nohy/ a náhla porucha reči /pacient hovorí nezrozumiteľne, alebo nerozumie hovorenej reči/. V prípade prítomnosti aspoň jedného príznaku sa môže jednať o náhlu cievnu mozgovú príhodu a preto treba čo najskôr volať rýchlu záchrannú službu.

         Rýchlym zásahom so strany príbuzných, alebo ľudí v okolí pacienta, sa pacient vie v krátkom časovom okne dostať do nemocnice, kde vo veľmi krátkom čase vieme rozpoznať či sa jedná o ischémiu mozgu alebo nie a zahájiť adekvátnu liečbu.

         V roku 2017 sa nám v Galante podarilo touto novou liečbou liečiť 97 pacientov, čo je na európske pomery vynikajúce číslo, avšak množstvo pacientov sa k najmodernejšej liečbe nedostane, pretože vyčkávajú či príznaky odoznejú, alebo nevedia, že by sa mohlo jednať o náhlu cievnu mozgovú príhodu. Jednoduchým testom, vie každí z nás relatívne rýchlo zistiť príznaky tohoto závažného ochorenia a pomôcť pacientovi sa dostať k adekvátnej liečbe.