Kompletné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Sereď

Samospráva a štátna správa     Silvia Adamčíková, organizačné odd. MsÚ    

V sobotu 4.11.2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V meste Sereď bolo vytvorených 13 volebných okrskov, v ktorých bolo zapísaných 13 818 voličov. Právo voliť využilo  3 255 voličov. Volebná účasť bola 23,55 %. Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania boli vo všetkých okrskoch spracované a odoslané elektronicky, čo značne urýchlilo a zefektívnilo prácu okrskových volebných komisií.

Predsedom Trnavského samosprávneho kraja sa stal Jozef Viskupič so ziskom 48 584 hlasov.

Poslancami Trnavského samosprávneho kraja za obvod č. 2 – Galanta sa stali:

József Berényi – SMK-MKP so ziskom 5 986 hlasov,

Krisztián Forró – SMK-MKP so ziskom 4 913 hlasov,

Gergely Agócs – SMK-MKP so ziskom 4 345 hlasov,

László Biró – SMK-MKP so ziskom 4 316 hlasov,

László Pék – SMK-MKP so ziskom 4 116 hlasov,

Ľuboš Šúry – SMER-SD so ziskom 3 857 hlasov,

Ervin Chomča – MOST-HÍD so ziskom 3 474 hlasov.

Ako hlasovali voliči v meste Sereď v jednotlivých volebných okrskoch je uvedené v tabuľke:

 

Podrobné výsledky volieb nájdete na web stránke: https://www.volbysr.sk/sk/data02.html

 

Primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, kolektív poslancov a zamestnancov mesta blahoželá novozvolenému predsedovi a poslancom Trnavského samosprávneho kraja.

 

Na stiahnutie:

Výsledky - kompletné - SEREĎ.pdf