Konferencia venovaná kaštieľu

Konferencia venovaná kaštieľu

Udalosti a ľudia     Stanislava Janegová    

Na pôde MsÚ v Seredi sa konala úvodná konferencia venovaná projektu, ktorý nesie pracovný názov „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“. Konferenciu prišla svojou účasťou podporiť aj zástupkyňa vedúcej misie Nórskeho veľvyslanectva Rannveig Skofteland, projektová manažérka Úradu vlády SR Natália Ďurková a mnohí ďalší.

Projekt bude spolufinancovaný Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru, štátnym rozpočtom SR a mestom Sereď.

„Tieto prostriedky budú plynúť do jednotlivých častí projektu. Je to rozdelené na časť stavebnú, ktorá sa bude týkať opravy strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a južným krídlom. Z týchto financií budeme robiť aj revitalizáciu Zámockého parku a rekonštrukciu pamätníka holokaustu. Celková suma oprávnených nákladov predstavuje čiastku  vyššiu ako 603 tis. eur“, uviedol projektový manažér MsÚ Branislav Bíro.

Zástupkyňa Úradu Vlády SR Natália Ďurková popriala projektu hlavne veľa šťastia. A to nielen po stavebnej, ale aj po administratívnej stránke. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila, že pevne verí, že toto bude jeden z vlajkových projektov na západnom Slovensku, nakoľko v tejto kategórií je ich iba päť na záchranu kultúrneho dedičstva.

Jednou z podmienok na získanie finančných zdrojov bolo, že do projektu musia byť zapojení aj ďalší partneri. Svojou účasťou ho preto podporilo OZ Vodný Hrad, ktoré sa podieľa na záchrane seredského kaštieľa rôznymi spôsobmi od roku 1998. Jeho predsedom je Rastislav Petrovič. Na konferencii ho zastupovala podpredsedníčka združenia Martina Hilkovičová.

„Sme veľmi radi, že sa veci pohli takto dopredu a budeme samozrejme tomu venovať všetku našu snahu, aby to dopadlo čo najlepšie a najreprezentatívnejšie“, poznamenala Hilkovičová

Druhým partnerom bude Dom kultúry v Seredi pod vedením Františka Čavojského. On vidí v tomto projekte tak ako ostatní len samé plusy.

„Zámocký park v centre mesta dýcha históriou, je to obrovský kus zelene s potenciálom relaxácie, zábavy a odpočinku. Na druhej strane ho vnímam aj ako ideálny priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí“, skonštatoval Čavojský.

Nadšenie neskrýval ani primátor mesta. „Myslím si, že je to prvý reálny výsledok širokého spektra ľudí, ktorí mali snahu posunúť veci dopredu a ja preto všetkým veľmi pekne ďakujem. Verím tomu, že o rok sa tu stretneme a budeme mať čo bilancovať“, dodal na záver primátor mesta Martin Tomčányi.

Projekt by mal byť definitívne ukončený 30. apríla v roku 2016.

Konferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľuKonferencia venovaná kaštieľu