Seredské gymnázium boduje – získalo 6. miesto

Seredské gymnázium boduje – získalo 6. miesto

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Alena Ujlacká    

Denník SME  20. 01. 2015 publikoval rebríček SŠ podľa kvality, ktorý vypracovala v rámci hodnotenia škôl mimovládna nezisková organizácia INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy). Naše gymnázium sa dostalo medzi 10 najúspešnejších gymnázií v Trnavskom kraji a skončilo na vynikajúcom 5.-6. mieste. Čo sa hodnotilo? Výsledky maturitných skúšok, nezamestnanosť absolventov a ich regionálne uplatnenie, prijímanie na VŠ, mimoriadne výsledky žiakov, účasť na súťažiach, pedagogický zbor a finančné zdroje.

            Vzhľadom na to, že opäť prišiel čas  posielania prihlášok na SŠ, je užitočné vedieť túto informáciu. Aby ste nielen vedeli, ale aj videli, mohli ste si prísť pozrieť priestory našej školy v rámci tradičného dňa otvorených dverí. Uskutočnil sa 12. 02. Učitelia i žiaci netrpezlivo popoludní očakávali príchod tých, pre ktorých boli všetky akcie pripravené – našich budúcich žiakov a ich rodičov. Sprievodcov im robili naši študenti, takže mali informácie z prvej ruky. Prešli celú budovu a takmer v každej špecializovanej učebni ich čakal zaujímavý program. Mohli si vyskúšať fyzikálne pokusy, ktoré im ukázali rôzne zaujímavosti zo sveta fyziky. V učebni chémie videli „výrobu“ umelej krvi, výbuch sopky a iné zaujímavé reakcie. V biologickej učebni sa pomocou mikroskopov ponorili do mikrosveta. Prezreli si prezentácie o škole, o výučbe informatiky či geografie. Zistili, že máme bohatý výber krúžkov – stolnotenisový, florbalový, recitačný, hudobný a mnohé iné. Ich členov videli aj „v akcii.“ Sledovali našich výborných športovcov, recitátorov a spevákov.  Svoju šikovnosť dokazujú  skvelými výsledkami v rôznych súťažiach. Pekne vyobliekaní študenti im predviedli aj ukážky spoločenských tancov, keďže ako jedna z mála stredných škôl vzdelávame našich študentov aj v tejto oblasti. Výučbu anglického a nemeckého jazyka predstavili príjemné pani učiteľky. Nechýbala ani interaktívna tabuľa, na ktorej sa dajú učiť jazyky hravou formou, čo si hneď mohli všetci vyskúšať.

            Naozaj bolo na čo pozerať. Teraz stačí len porozmýšľať, rozhodnúť sa a poslať prihlášku.

Seredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miestoSeredské gymnázium boduje – získalo 6. miesto