Zóna bez peňazí aj v Seredi

Zóna bez peňazí aj v Seredi

Občania a občianske združenia     Stanislava Janegová    

Každý z nás má určite doma niečo, čo už nepotrebuje, nepoužíva, ale na druhej strane by to mohlo potešiť niekoho iného.  A presne na tejto báze funguje aj projekt Zóna bez peňazí, ktorý sa konal 29. novembra v 60 mestách na Slovensku. V Seredi ho organizačne podchytilo Občianske združenie Mladá Sereď.

Podujatie sa konalo po tretíkrát pod hlavičkou projektu Život a doteraz bolo vždy zastrešené s celoslovenskou účasťou. Tento rok poňali organizátori vo väčšom rozmere ako po minulé roky. Súčasťou tohtoročnej Zóny bez peňazí, kde mohol každý priniesť nejakú vec, ktorú už v domácnosti nepotreboval bol aj sprievodný program. Všetko sa to odohrávalo vo vestibule kina Nova.

Okrem nádherných hračiek, oblečenia, topánok, kníh a pomocníkov do domácnosti tu mali svoj priestor určený na prednášky aj dobrovoľnícke, či občianske združenia, aby sa predstavili verejnosti so svojou činnosťou. Túto možnosť využili členovia Zelenej hliadky, OZ Storm, ale aj samotný organizátor podujatia OZ Mladá Sereď, ktoré publiku predstavilo okrem iného projekt „Ďakujem sused“.

Po skončení prezentácie nasledovalo kultúrne okienko v podaní dvoch mladých talentovaných speváčok Mirky Miškechovej a Mišky Hasalovej. Vo večerných hodinách sa program presunul do priestorov kinosály, kde bol premietnutý krátky animovaný film Mary&Max o priateľstve a medziľudských vzťahoch.

„Celý projekt Zóny bez peňazí spočíva v tom, že ľudia sem prinesú to, čo už nepotrebujú, nečítajú a nenosia, a zároveň si môžu na oplátku odniesť to, čo im padne do oka. Takže sú to také predčasné Vianoce“, dodala predsedníčka OZ Mladá Sereď Miroslava Dudášová.

Zóna bez peňazí aj v SerediZóna bez peňazí aj v SerediZóna bez peňazí aj v SerediZóna bez peňazí aj v SerediZóna bez peňazí aj v SerediZóna bez peňazí aj v Seredi