Sereď mesto bez dlhov

Ekonomika     Redakcia    

Inštitút INEKO na svojom internetovom portáli o hospodárení a finančnej stabilite obcí a vyšších územných celkov (http://obce.ineko.sk), ktorý spustil v roku 2012, opäť vyhodnotil hospodárenie jednotlivých miest a obcí v SR za rok 2013. Portál obsahuje úplnú databázu obcí a VÚC v Slovenskej republike s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov, ako napríklad celková výška dlhu, dlhovej služby, záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti, či bilancia bežného a kapitálového účtu. Portál poskytuje informácie aj o našom meste, ktoré sa umiestnilo medzi 10 mestami s najlepším skóre ekonomického zdravia (článok v sme.sk z 3.10.2014) a patrí medzi 4 mestá na Slovensku s nulovým dlhom na obyvateľa.