Špinavá voda

Samospráva a štátna správa     Ľubomír Veselický    

V článku pána Vladimíra Heregu Transparentné financovanie miestnych médií sa  v časti „Špinavá voda, v lete 2013 už nepitná“ venoval  autor, ako sám píše,  najzávažnejšiemu problému, s akým sa mesto doteraz stretlo. Neuvádza za aké obdobie. Z kontextu je ale jasné, že hovorí o ostatných troch rokoch, pretože ďalej  tvrdí, že problém „sa upratal niekam do pozadia a rýchlo prekryl následnými super akciami a projektmi.

Pán Herega odmietol vziať na vedomie historický  fakt. Zakalená voda tiekla v Seredi občas z verejného vodovodu ešte v čase, keď on nebol ani na svete. Pre dožívajúce vodovodné rozvody je dnes riziko zakalenia vody iba vyššie. Pán Herega tvrdí, že v SN nebola venovaná ani len jedna strana riešeniu tohto problému, veď načo. Klame. Článok „Problém so zakalenou vodou by malo vyriešiť nové potrubie“ bol zverejnený v   novembrových  SN v roku 2013  na prvej strane! Nik z poslancov a už vôbec nie primátor právo Seredčanov na  kvalitnú  pitnú  vodu nezľahčuje. Pán Herega  však tento vážny problém posúva do inej roviny, keď tvrdí, že: „Táto vec je však o to vážnejšia, že to šlo o priame ohrozenie zdravie človeka, čo potvrdil Úrad verejného zdravotníctva, ktorý vydal zákaz jej používania. Nie je to tak. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie  v ktorom hovorí, že voda nie je zdravotne bezpečná.  Toto označenie pán Herega zmenil na priame ohrozenie zdravia človeka. Ďalej píše: „Pár útržkov, óda na zastupiteľstvo, ktoré koná, rieši, čo vlastne vyrokovali? Aký je ďalší postup v tejto veci? Zase nič.“

Opäť lži a nepresnosti. Neexistuje žiada óda na zastupiteľstvo. Vo veci koná výhradne  primátor. K článku „Kvalita vody vo verejnom vodovode zverejnená v elektronických SN 11.5.2012 je priložená odpoveď Ing. Ľubomíra Fraňa  vedúceho a riaditeľa OZ Galanta, v ktorej sú príčiny zákalu vody veľmi jasne vysvetlené.     Dňa 10. 6. 2013 bol v elektronických SN zverejnený článok „ Informácia o prijatí opatrení dodávateľa vody“. Následne boli obyvatelia  Serede informovaní  aj o investičnom  zámere na vybudovanie nového vodovodu medzi Galantou a Sereďou a začatí prác na ňom ešte v roku 2013, rovnako ako aj o rozhodnutí inštalovať na trase vodovodu zákalomery,  ktoré priebežne kontrolujú obsah pretekajúcej vody. Podľa pána Heregu – Zase nič. Konkrétne kroky prijaté v záujme udržania kvality vody sú ničím?

Vedomie občanov masíruje pán Herega  tvrdením o zasypávaní mesta i ZsVS otázkami  vo veci odškodnenia. Akoby v tejto veci primátor nekonal. Tu je časť obsahu listu generálnemu  riaditeľovi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  z 3.5.2013 zverejnenom 16.5.2013ako príloha k článku „Problémy s vodou a ich príčiny“ . Citujem: „Nespokojnosť občanov s dodávkami zakalenej vody je opodstatnená, opakuje sa veľmi často, preto navrhujem, aby obyvatelia Serede boli odškodnení znížením poplatku za znečistenú vodu a privítam Váš návrh, čo najskôr.“ 

Záver tejto časti článku pána Heregu je ako z dielne vlastníka  SOL. Ak niekto vo veci konal, tak to bolo iba SOL. Nuž pán Herega. Ani túto agendu ste si poriadne neoverili. Lebo v opačnom prípade by ste zistili, že podanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou bolo v apríli 2014 orgánom činným v trestnom konaní odmietnuté.  A kde skončila petícia, na ktorú podpisy od poslancov žiadala na rokovaní MsZ 11. 6. 2013  pani Jantošková?  Nevedno. Niekde skončiť musela, pretože dodávateľovi vody dodnes doručená  nebola.  Kto teda vo veci koná  a s akým efektom? Alebo inak. Výsledkom koho práce  je  nič?