Senior centrum Antonius

Senior centrum Antonius

Demografia     Bc. Stanislava Janegová    
V Sládkovičove bude od septembra otvorené novopostavené Senior centrum Antonius, ktoré ponúka svoje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zložitého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a dennom stacionári. Kapacita centra je určená celkovo pre 73 klientov a k dispozícii je 37 izieb. Sú komfortne vybavené a samozrejmosťou sú aj špeciálne polohovateľné postele, ktoré majú antidekubitné madrace. K dispozícii je kuchyňa s najmodernejšími technológiami, vlastná práčovňa a spoločenská miestnosť. Odborný 33 členný tím so skúsenosťami v práci so seniormi Vám v zariadení ponúka sociálne a zdravotné služby s celodennou starostlivosťou, prihliadajúc na sociálny a zdravotný stav klienta. Patria sem základná rehabilitácia, ako napríklad cvičenia na lôžku, skupinová rehabilitácia, aktivačné ponuky pre seniorov, sociálne poradenstvo, rodinné poradenstvo, duchovné činnosti a podobne. Klienti senior centra budú môcť využívať služby kaderníka a pedikéra. Na spríjemnenie voľného času ponúkajú individuálne masáže, kreatívne činnosti, kyslíkovú terapiu. Možné sú aj činnosti mimo zariadenia, ako kultúrne podujatia, výlety, kúpanie v bazénoch s termálnou vodou, kde garantujú dopravu a sprievod. Zariadenie prijíma samoplatcov, alebo klientov, ktorí majú stupeň zaradenia IV., V., VI. Prvé tri mesiace je pre záujemcov, ktorí sa prihlásia do konca septembra pripravená 10% zľava z mesačnej platby.
Nad všetkým dohliada kolektív pracovníkov senior centra, ktorý sa teší na vzájomnú spoluprácu, pri ktorej bude mať vždy prioritu význam slov: dôstojnosť, úcta, starostlivosť, dôvera, radosť, úsmev, priateľstvo, individuálny prístup, ohľaduplnosť, spokojnosť...


www.antoniuscentrum.sk        tel.: 0910 911 360


Senior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum AntoniusSenior centrum Antonius