Smolenický jarmok 2012

Udalosti a ľudia     Mgr. Monika Anettová, Obecný úrad Smolenice