Oprava výtlkov a bežné opravy miestnych komunikácii

Oprava výtlkov a bežné opravy miestnych komunikácii

Rozvoj a výstavba     Oddelenie rozvoja mesta Sereď    
Mesto Sereď začalo dňa 9.5.2012 s opravami miestnych komunikácií a opravami výtlkov v lokalitách v súlade s rozhodnutím komisie rozvoja mesta. Práce na výtlkoch budú realizované postupne na uliciach 8. mája, I. Krasku, Podzámska, Hornomajerská, Spádová,  Novomestská, Fándlyho, Kostolná, Školská a ďalších. Bežné opravy komunikácií budú realizované na uliciach Kukučínova, Lipová, Hrnčiarska, Fándlyho, Slnečná, Svätoplukova, Družstevná, Pionierska, 8. mája a ďalších v závislosti od dostupných finančných zdrojov. Opravu výtlkov realizuje firma Stavby Nitra s.r.o. technológiou infražiarenia a bežné opravy firma TIMS s.r.o. na základe víťazných cenových ponúk v prieskume trhu. Oprava výtlkov bude realizovaná postupne do konca budúceho týždňa, bežné opravy komunikácií budú prebiehať postupne podľa schváleného plánu opráv.
Kukučínova ul.Kukučínova ul.VýtlkyVýtlky