Práce na výstavbe cyklotrasy začali

Rozvoj a výstavba     oddelenie rozvoja mesta Sereď    
úprava hrádze pre cyklotrasuV druhej polovici apríla začali prípravné práce na úprave hrádze, ktorých výsledkom bude turistická cyklotrasa na hrádzi pri Váhu v celom katastri mesta Sereď. Dodávateľ, ktorý bol úspešný v elektronickej aukcii, fy. Hutera spol. s r.o., začal s odstraňovaním pôdneho zvržku z celého povrchu hrádze. Práce spočívajú v odstránení nespevneného krytu koruny zo zeminy, trávy a kameniva v hrúbke max. do 10 cm, v zhutneni pláne a zriadeni konštrukcie vozovky s asfaltobetonovým krytom. Výsledkom bude zriadenie asfaltovej komunikácie na účely turistického cyklistického chodnika v dĺžke cca 3020 m.