TITULKA Životné prostredie a príroda

Životné prostredie a príroda

Mesto Sereď zabodovalo v župnej environmentálnej súťaži.
Ekologický čin roka 2019 – vyhodnotenie súťaže
10 tipov ako neplytvať potravinami
Mesto vykoná jesennú deratizáciu
Zvýšená hladina rieky Váh
Upozornenie na triedenie použitých jedlých olejov.
Výzva na úhradu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Koniec zberu biologicky rozložiteľného odpadu.
Jesenný zber objemných odpadov 2020.
Opäť odpadky v prírode
RNDr. Pavol Ištok - k lužencu
Vietor zlomil strom na ulici M.R.Štefánika
Život nezastavíš
Zber kuchynského odpadu.
Mestá a obce od januára čaká nová povinnosť – zber kuchynského odpadu z domácností. Na sídlisku Meander bude spustený pilotný projekt
Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady.
Aj toto nám ponúka príroda v okolí mesta
Prebehla hlavná ročná kontrola detských ihrísk
Svietiace oblaky nad Sereďou
Aktívni občania zo Serede sa rozhodli riešiť jeden z najväčších neriešených ekologických problémov na Slovensku
Na Garbiarskej ulici nebola zámerne pokosená trávnatá plocha. Vznikne tu prvá biodiverzná lúka.
Harmonogram zberu triedeného odpadu na II. polrok–vrecový systém
Zmena harmonogramu zberu konárov od rodinných domov
Upozornenie na potrebu odstraňovať invazívne druhy rastlín
Dobrovoľníci skrášlili nádvorie bastiónu
Stále sa nájdu ľudia, ktorí si mýlia prírodu so smetiskom
Kvetinové pyramídy aj tento rok ozdobili Námestie slobody
Pozvánka na brigádu okolia bastiónu
Stavebný odpad zo zberného dvora odviezlo 77 áut
Ad: Stromom novej aleje sa darí
Mesto Sereď má už niekoľko rokov záujem vyriešiť problém skládky lúženca
Malý sprievodca odpadov z domácností.
1 / 6