TITULKA Životné prostredie a príroda

Životné prostredie a príroda

Zmena termínu triedeného odpadu
Zabijeme sa sami?
Čo by sme mali vedieť o likvidácii odpadov
Brigáda rybárov v Hornom Čepeni
Revitalizácia zelene v meste
Na optimizmus nie je najmenší dôvod
Otváracie hodiny zberného dvora počas vianočných sviatkov.
Zmena v systéme nakladania s triedenými odpadmi.
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Odstránenie luženca je aj v našich rukách
Príspevok ku komentárom
Výsadba vzrastlých stromov na území mesta
Dvierka do včelieho úľa pootvorené...
Konferencia s viac ako vážnou témou
Ad: Je to naša ľahostajnosť, alebo hlúposť? (SN 18. 09. 2019)
Triedenie odpadu od 1.12.2019
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
Mesto Sereď spolupracuje s ISA Slovensko
Čaká nás krásne babie leto
Ovocná zastávka na cyklotrase
Jesenná deratizácia na území mesta
Kurz „Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny“
Celosvetový čistiaci deň v Seredi
Zber odpadov na Zbernom dvore mesta Sereď
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Zber separovaného odpadu z rodinných domov
Kurz „Základný rez stromov“
Pripravované semináre a certifikačná skúška v oblasti arboristiky v DK Sereď
Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.
Hlasovanie o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku – 3. ročník
1 / 7