TITULKA Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie

Magické knižné hody - pranostiky na jún
Beseda so spisovateľkou
Dotyky s umením. Pozvánka na výstavu žiackych výtvarných prác
Neprestaňme hrať a spievať
Pomôžte škole získať zdarma ovocie a zeleninu na celý školský rok
Musíme si pomáhať
Magické knižné hody
Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy
Naša
Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov
Škola získala ďalší grant na organizáciu „Letnej školy hrou“
Mesto Sereď pripravuje návrat žiakov II. stupňa ZŠ do škôl
Zápis do 1.ročníka na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022
Online webinár - Školská pripravenosť
Program I AMbitious Academy otvára prihlasovanie do nového ročníka
Ponuka pracovného miesta - zastupovanie počas PN
Za dverami našej školy
Materské, základné a stredné školy od pondelka 22.marca obnovia vyučovací proces
Sme jedna z mála škôl v SR participujúca na reforme obsahu vzdelávania
Deviataci online v múzeu
ZŠ Juraja Fándlyho otvára svoje dvere online
Prevádzka škôl a školských zariadení v týždni 15. – 19. marca 2021
ZŠ Juraja Fándlyho získala grant na organizáciu „Letnej školy hrou“
Materské, základné a stredné školy vyučovací proces od pondelka neobnovia
Aj dištančné vzdelávanie môže byť zaujímavé
GMV otvára prímu a prvý ročník
Úspešní v projekte ENTER pre školy
Od pondelka 15. februára sme v čiernej zóne Covid automatu. Zatvárame školy a platia pre nás prísnejšie podmienky
Je potrebné dať žiakom a učiteľom priestor na oddych
Školské zariadenia spustili vyučovací proces
Sereď otvára školy a predškolské zariadenia
2 / 9