TITULKA Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie

Online hodina telesnej a športovej výchovy
Ústne maturity boli zrušené
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Vinohrady nad Váhom
Veľký manuál k zápisu prvákov do základných škôl
Zapojte sa do vedomostnej súťaže a zahútajte si!
Zápis do 1.ročníka na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
Vydarené básne seredských žiakov na aktuálnu tému.
Zápis žiakov na CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa uskutoční 24. - 28.apríla 2020
Seredské detičky nám ukázali, ako si predstavujú koronavírus
Minister školstva Gröhling:
Mesto Sereď zatvára školy. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu
Medzinárodný deň materinského jazyka
Informácia o zápise detí na školský rok 2020/2021.
Usmernenie k šíreniu koronavírusu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zodpovedne o ľudských právach a iných otázkach
To tu ešte nebolo...
Divadlo Kozliatka a vlk
Úžasný úspech žiačok zo ZŠ Jana Amosa Komenského v Rusku
Edutace Slovakia 2020 na ZŠ J.A.Komenského
Metropolitná univerzita Praha a Metropolitná univerzitná banka privítala študentov z OA zo Serede
Slovenský olympijský športový výbor a organizačný výbor           XVI. letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici vyhlasujú VÝTVARNÚ SÚŤAŽ
Kvalita GVMS potvrdená
Netradičné preberanie výpisov klasifikácie
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila seredské gymnázium
Obchodovanie s ľuďmi je vážna téma
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi organizovala okresné kolo celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord.
Činnosť OZ KOMÉNIUM v r. 2019.
ZŠ Komenského - zmeny tel. čísel
Mikuláš s CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
   U nás pred Vianocami
Skauti nezaháľajú.
2 / 9