TITULKA Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie

Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní
     	Veľká noc v ZŠ J. A. Komenského
Čitateľská výzva na GVMS
Oslava dňa učiteľov
Dni otvorených dverí 2019
Ku dňu učiteľov trochu inak
V Seredi ocenili učiteľov
Oceňovanie učiteľov
Najlepší učiteľ očami detí
Beseda s Braňom Jobusom
Zápis žiakov do 1.ročníkov na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Výučba nového typu písaného písma na ZŠ Juraja Fándlyho
Naša škola- dobrá škola
Stáž študentov Gymnázia v TASR
Družstvá žiakov zo Serede opäť v celoslovenskom kole Hnúšťanského akordu
Milí rodičia predškolákov!
Beseda so spisovateľkou
Veda je zábava
Predškoláci v ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
Zápis detí do prvých ročníkov seredských ZŠ sa blíži
EDUCATE Slovakia na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
Zápis do prvého ročníka pre rodičov
Za peknú esej - cesta do Strasburgu...
Výsledky žiakov ZŠ Juraja Fándlyho v celoslovenskom testovaní žiakov KOMPARO
Informácia o organizácii školského roku 2018/2019 v Novom roku
Vianočné popoludnie na  ZŠ J.A.Komenského
Úspešní štvrtáci u primátora
ZŠ Juraja Fándlyho držiteľom titulu Vnímavá škola
Dejiny sebavedomia a náš celoslovenský úspech
Vianočné Zvonenie
Žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho prispeli OZ Pomocníček v Seredi
Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách -zaslanie tlačovej správy
1 / 24