TITULKA Rozvoj a výstavba

Rozvoj a výstavba

Pokládka zemného káblového vedenia na Pekárskej ulici
Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.
Havarijná oprava strechy na Špeciálnej základnej škole
Plánované rekonštrukčné práce miestnych komunikácií a chodníkov
Po polstoročí  sa opäť mení podoba trhoviska na Mlynárskej ulici
Mesto pokračuje v oprave výtlkov a prasklín
Most ponad rýchlostnú komunikáciu R1 bude sprejazdnený
Nové spevnené plochy v okolí budovy mestskej polície
Nové parkovisko na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska
Práce na futbalovom ihrisku v Hornom Čepeni napredujú
Detské ihrisko v parku bude rozšírené o senzorické hracie prvky. V meste pribudnú aj nové ihriská
Najvýraznejšou rekonštrukciou je práve prístavba MŠ D. Štúra, informuje Marián Šišo
Práce na rekonštrukcii trhoviska pokračujú
Spoločnosť HUBERT J.E. rozšíri výrobné kapacity.  Zmenu uvidia aj obyvatelia
Spätné úpravy chodníkov po rozkopávkach v meste
Trnavská župa nepodporila projekt obnovy kamenného portálu na kaštieli
Bytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestou
Zámer riešenia regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi
Uskutočnené investície v roku 2020
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Hornom Čepeni.
Premeny  si po čase ani neuvedomujeme
Obnova klampiarenskych prvkov a časti strešnej krytiny na kaštieli
Zastrešenie priechodu medzi budovami ZŠ J.A.Komenského
Práce na rekonštrukcii trhoviska skomplikovala havária na vodovodnom potrubí
V meste pribudlo nové workoutové ihrisko
Budova mestskej polície má novú fasádu
Práce na rekonštrukcii futbalového ihriska v Hornom Čepeni pokračujú
Rekonštrukcia chodníka na Spádovej ulici
Kozmonaut vznášajúci sa k výšinám bude naďalej súčasťou budovy
Prostredníctvom monitorovacej stanice už môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ovzdušia v Seredi
ŠKF Sereď zriadi chránenú dielňu
 Údržba rozvodných potrubí na Niklovej ulici
2 / 6