TITULKA Občania a občianske združenia

Občania a občianske združenia

10. výročie založenia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi
Neznáma žena pomohla chrániť auto
Môj pohľad na príspevok „Kaštieľ očami občana“
 Združenie STORM pomáha užívateľom drog už skoro 17 rokov. Niektorým dokonca dopomáha k novým občianskym preukazom
Výročná členská schôdza 13.01.2019
Pozdrav a poďakovanie Kynologického klubu
Projekt ZÓNA
Štefanská cyklojazda 26.12.2018
Najsilnejšie okamihy seredského PRIESTORu 2018
Mladá Sereď vstúpila do svojho siedmeho roku
Aktivity Občianskeho združenie Vodný Hrad v roku 2018
Správa o činnosti OZ KOMÉNIUM v r. 2018
Poďakovanie za poskytnutie dotácie na nájom  Joga Centra v priestoroch Domu Kultúry
Rok 2018 v RC MAMA klub
NIKOLKA o.z. - Poďakovanie  pánovi primátorovi a poslancom mesta Sereď
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1
Podpora projektu pre seniorov
Vytvárame príležitosti pre mladých
Doplnenie môjho stanoviska k článku „Ilúzie a fakty o sereďskom kaštieli“
Občianske združenie Vodný Hrad
SEREDSKÝ  KAŠTIEĽ  OČAMI  DETÍ
Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza        o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní
Naše Mesto
Ďakujeme Vám za spoločný rok 2017
Mladoseredčania opäť vycestovali za vzdelaním, tentoraz tým neformálnym !
Moderné technológie v Dennom Centre POMOCNÍČEK
Poďakovanie MsÚ v Seredi
Rok 2017 v RC MAMA klub Sereď
TJ Rozkvet v roku 2017
Rekordné Míľovanie v amfiteátri a priľahlom parku
Nocľaháreň
Mladí sa zapájajú
1 / 5