TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Výzva primátora  na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej rady Seredských noviniek pre obdobie 12/2018 -11/2022
Poslanci MsZ v Seredi zriadili komisie na volebné obdobie 2018-2022
Ďakujem Vám  za účasť na voľbách
VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2019
Výzva primátora na spoluúčasť pri vytvorenie komisií mestského zastupiteľstva pre obdobie 12/2018-11/2022
Infolinka pre voličov
Opustili nás
OZNAM Úradné hodiny
Ako sa vyvíjal záujem o komunálnu politiku v Seredi
Jesenná  preventívna deratizácia od 25.9.2018 do 1.10.2018
Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023
Pripomienkovanie - PROGRAMU ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA V MESTE SEREĎ DO ROKU 2023
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta Sereď
Od dnešného dňa mesto Sereď nabehlo na nový atraktívnejší dizajn svojej internetovej stránky
Mestský úrad bude 24. mája zatvorený
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského
Otázky Ladislava Skubeňa III a odpovede primátora
Prerušenie dodávky elektriny
Otázky Ladislava Skubeňa II a odpoveď primátora
Otázky Ladislava Skubeňa a primátorova odpoveď
Vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď
VIDEO: Novoročný príhovor primátora mesta Sereď
Zmena poskytovateľa služby - vývoz odpadov od januára 2018
Vianočný a novoročný pozdrav
Poslanci schválili harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2018
Poplatky za MŠ na území mesta zostávajú zatiaľ nezmenené
Zimná údržba ciest a chodníkov v Seredi
Odstávka vody na Vinárskej ulici
Výzvy na podávanie žiadostí na rok 2018
3 / 4