TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

OZNAM: Od pondelka 21.12.2020 bude  mestský úrad pre verejnosť zatvorený.
Mnohorakosť názorov
Sereď pristúpi v roku 2021 k navýšeniu poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad
 Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení
Havária verejného vodovodu bola odstránená
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vedúci oddelenia životného prostredia.
Navýšenie miestnej dane za parkovacie miesta
Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka
Poslanci schválili ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SEREĎ Pavlovi Mešťanovi
Zaradenie nových ulíc do školských obvodov
Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2021
Oznámenie pre občanov - činnosť mestského úradu od pondelka 02.11.2020
Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?
Mesto hľadá dobrovoľníkov na pozície zdravotníkov na testovanie COVID-19
Mesto hľadá dobrovoľníkov na administratívne pozície počas testovania COVID-19
Mestský úrad – vchod na úrad je od pondelka 26.10.2020 uzatvorený
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v lokalite „Malý háj“.
Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na sčítaní obyvateľov.
OZNAM o prevádzke dočasného trhoviska.
Výzva na  uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2020
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ 17.9.2020
Mesto Sereď vyplatí dotácie na rok 2020 ako pred koronakrízou
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - kaštieľ- nájom
Mesto Sereď získalo významné ocenenie
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď - termíny do konca roka 2020.
Mestský úrad v Seredi bude  dňa 31. augusta 2020 (v pondelok) ZATVORENÝ
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
Prerušenie distribúcie elektrickej energie
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu robotník.
Základné bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď
2 / 6