TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Staňte sa partnermi našich podujatí
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Materskej školy, Ulica D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136/36, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Materskej školy, Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď
Oznam o plánovanej odstávke pitnej vody
Mesto Sereď OZNAMUJE,  že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Vodič
Mesto Sereď OZNAMUJE,  že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Vodič a údržbár
 Mesto Sereď OZNAMUJE,  že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Robotník
Európsky sociálny fond“ „Európsky fond regionálneho rozvoja“
Nový konateľ na čele spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o
Úradné hodiny na Silvestra
Výzva primátora na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej rady Seredských noviniek pre obdobie 12/2018 -11/2022
Poslanci MsZ v Seredi zriadili komisie na volebné obdobie 2018-2022
Ďakujem Vám za účasť na voľbách
VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2019
Výzva primátora na spoluúčasť pri vytvorenie komisií mestského zastupiteľstva pre obdobie 12/2018-11/2022
Infolinka pre voličov
Opustili nás
OZNAM Úradné hodiny
Ako sa vyvíjal záujem o komunálnu politiku v Seredi
Jesenná preventívna deratizácia od 25.9.2018 do 1.10.2018
Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023
Pripomienkovanie - PROGRAMU ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ
Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA V MESTE SEREĎ DO ROKU 2023
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta Sereď
Od dnešného dňa mesto Sereď nabehlo na nový atraktívnejší dizajn svojej internetovej stránky
Mestský úrad bude 24. mája zatvorený
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského
Otázky Ladislava Skubeňa III a odpovede primátora
2 / 4