TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Úradné hodiny mestského úradu dňa 31.12.2019
Nové vlajkové stožiare
Bezpečný priechod pre chodcov ul. Cukrovarská
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta na Zberný dvor v Seredi
Mesto Sereď prijme do pracovného pomeru referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry
VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2020                A VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV
Výzva na podanie oznámenie poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto Sereď príjme do pracovného pomeru referenta na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP)
Odstávka pitnej vody v Seredi na ul. Pažitná 1013,1014,1015
Upozornenie - jedlé oleje a tuky
Premiestnenie kancelárií mestského úradu na týždeň od 30.9.-04.10.2019 .
Ďakujeme Vám!
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.9.2019.
Splatnosť miestneho poplatku za komunálny odpad v roku 2019
Porucha v dodávke vody
Oznam mesta Sereď
OZNAM o zatvorení mestského úradu 30.8.2019
Trestné oznámenie namiesto jednoduchej otázky
Oznam o vybavení požiadaviek odoslaných primátorovi
3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku
Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI
TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019
Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 19.6.2019
Oznam o poruche vodovodu
Dnes bude vykonaná skúška sirén
Mestský úrad bude zatvorený 17.-19.6.2019
Stará siréna doslúžila
Porucha v dodávke vody na Cukrovarskej ulici
Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”
OZNAM - zvýšená hladina rieky Váh
Správa majetku Sereď, s.r.o. - voľné pracovné miesto
Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov
2 / 5