TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - kaštieľ- nájom
Mesto Sereď získalo významné ocenenie
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď - termíny do konca roka 2020.
Mestský úrad v Seredi bude  dňa 31. augusta 2020 (v pondelok) ZATVORENÝ
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
Prerušenie distribúcie elektrickej energie
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu robotník.
Základné bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď
Zníženie platu primátora v súvislosti s COVID 19
Informácia o prijatých opatreniach na zmiernenie dopadu vplyvu COVID-19.
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku-kaštieľ
Bezhotovostná platba v pokladni mestského úradu v Seredi.
Harmonogram zberu triedeného odpadu na apríl, máj, jún 2020.
Informácia k činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu  pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka
Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky počas preventívnych opatrení
Zabezpečenie nákupu či liekov pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
ZMENA úradných hodín na MsÚ v Seredi od 23.03.2020.
MOŽNOSŤ UŠIŤ SI RÚŠKA s pomocou mesta
Pomôžme starším občanom.
Opatrenia v meste Sereď v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19
Právne poradenstvo - zrušenie termínu 18.3.2020
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 16.03.2020 o 13,45hod
Mesto opáskovalo detské ihriská
Vláda vyhlásila na Slovensku núdzový stav
ZMENA - Úradné hodiny na mestskom úrade v Seredi od pondelka 16.03.2020.
Ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Sereď a prijaté opatrenia
Zasadnutie krizového štábu mesta Sereď a prijaté preventívne opatrenia
Oznam mesta Sereď - výstavba verejnej elektronickej komunikačnej siete a vedenia.
Voľby 2020
Oznam pre občanov - rekonštrukcia plynovodov.
Parlamentné voľby,  zisky strán v r. 2016 , porovnanie s odhadmi a skutočným ziskom vo voľbách 29.2.2020
1 / 5