TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Výberové konanie na referenta na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP)
Odstávka pitnej  vody v Seredi na ul. Pažitná 1013,1014,1015
Upozornenie - jedlé oleje a tuky
Premiestnenie kancelárií mestského úradu na týždeň od 30.9.-04.10.2019 .
Ďakujeme Vám!
Odpovede na interpelácie poslancov v MsZ dňa 12.9.2019.
Splatnosť miestneho poplatku za komunálny odpad v roku 2019
Porucha v dodávke vody
Oznam mesta Sereď
OZNAM o zatvorení mestského úradu 30.8.2019
Trestné oznámenie  namiesto jednoduchej otázky
Oznam o  vybavení  požiadaviek odoslaných primátorovi
3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku
Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI
TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019
Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 19.6.2019
Oznam o poruche vodovodu
Dnes bude vykonaná skúška sirén
Mestský úrad bude zatvorený 17.-19.6.2019
Stará siréna doslúžila
Porucha v dodávke vody na Cukrovarskej ulici
Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”
OZNAM - zvýšená hladina rieky Váh
Správa majetku Sereď, s.r.o. - voľné pracovné miesto
Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov
Mestský úrad bude zatvorený 24.5.2019
Prerušenie dodávky elektriny v Seredi
Odpovede na interpelácie poslancom z MsZ dňa 11.04.2019
Návrat legionára
Staňte sa partnermi našich podujatí
STAŇTE SA DOBROVOĽNÍKOM NA NAŠICH AKCIÁCH
Rekonštrukcia mestského úradu
1 / 4