TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Mesto Sereď pokračuje v bezplatnom právnom poradenstve pre občanov nášho mesta.
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Krásna
Sereď komunikuje: občan sa pýtal na odškodnenie za zabratie priestoru v dome odpadmi
Sereď komunikuje: občan sa pýtal na zmeny vo frekvencii zvozu komunálneho odpadu
Zber komunálnych odpadov v Seredi: domácnosti s imobilným členom, či s viac ako štyrmi osobami majú nárok na ďalšiu nádobu
Zber odzdobených vianočných stromčekov začína v pondelok 10. januára
Malý háj: mesto prevzalo svoj pozemok späť
Mesto Sereď  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod  nehnuteľného majetku -   pozemku na Družstevnej ulici v Seredi
Príhovor primátora mesta Sereď.
POĎAKOVANIE ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, úspešný rok 2022, veľa šťastia a zdravia
Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov  znečisťovania ovzdušia
OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK  2022
Zberný dvor - otváracie hodiny počas sviatkov.
Úradné hodiny na mestskom úrade v dňoch 23.12.2021 a 31.12.2021
Obecný dom  má izolovaný základ
Trhovisko bude v sobotu 18. decembra otvorené poslednýkrát v tomto roku
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu - ulice Tehelná, Sládkovičova, Krížová, Pionierska
Sereď komunikuje: reakcia na dezinformácie o novom VZN o odpadoch
Prvá tohtoročná zimná údržba skončila o jednej po polnoci. Na Fándlyho, či Garbiarskej ťažký sneh lámal konáre
Bývate v Seredi na rodinnom dome? Zopakujte si, ako správne separovať. Od nového roka sa vám servis zvozu nevytriedených odpadov zníži
Mestský úrad funguje od 25.11.2021 v obmedzenom režime.
Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď – čo platí od 25.novembra:
Mesto opäť plánuje oceniť najúspešnejších športovcov. Návrhy môžete posielať na mestský úrad
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu - Cukrovarská 3042
Mesto Sereď zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
Nocľaháreň bude opäť slúžiť  ľuďom bez domova
Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu v Seredi.
Cintoríny v Seredi prechádzajú pod správu mesta. Ako postupovať, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu? Mestský úrad pripravil manuál
Notifikácia - havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu
Sereď komunikuje: o vypílenom strome na Spádovej, o poplatkoch za smeti aj o Malom Háji
Poslanci schválili udelenie  CENY MESTA SEREĎ
1 / 8