TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Výzva pre verejnosť na pripomienkovanie návrhu Koncepcie mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky.
Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi
Galantský okres je od pondelka zaradený do oranžovej fázy
Notifikácia - havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu
Výzva na  uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021.
Úspešne zrealizovaný projekt  „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“
Výzva na  uhradenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Fándlyho a Cukrovarská
Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta pokračuje.
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu na ulici Vinárska
Nové trhovisko sa otvára 31. júla
OZNAM - prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta SEREĎ  zo dňa 06.07.2021
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (3. časť)
Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie verejnosti
Oznam o odstávke vody
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.06.2021
Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)
Mestský úrad v Seredi bude dňa 18.06.2021 ZATVORENÝ!
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Čepeňská
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (2. časť)
Nenechávajte bločky v nákupných vozíkoch, budete počuť v seredskom supermarkete
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (+ aktualizácia)
Oprava komunikácie na Cukrovarskej: mesto dohodlo dočasné parkovanie
Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním
Odpovede na interpelácie podané na rokovaní  MsZ dňa 22.04.2021
Asistované sčítanie prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021
Právne poradenstvo pokračuje
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - ulice: Šulekovská, Spádová, Novomestská, Vinárska, Vonkajší rad a Cukrovarská
Jarná  preventívna deratizácia
Skončilo samosčítanie obyvateľov. Zákonnú povinnosť si splnilo 87,09% Seredčanov.
1 / 6