TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Nevedomosť,  alebo  ako vždy, iba snaha spochybňovať starostov a primátorov?
Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov
Mesto Sereď zorganizovalo testovanie zamestnancov MsÚ a mestom zriadených školských zariadení
Organizačné oddelenie Mestského úradu v Seredi – informácie pre obyvateľov počas zákazu vychádzania
Informácia pre občanov, právnické osoby a fyzické osoby k vybavovaniu nasledovnej agendy PRÁVNEHO A MAJETKOVÉHO  REFERÁTU MsÚ SEREĎ
Miestny poplatok za komunálne odpady sa od 1. JANUÁRA 2021 zvyšuje
Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojv znečisťovania ovzdušia
Sociálna pomoc mesta Sereď svojim obyvateľom
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.02.2021 do 31.03.2021
Čas Vianoc spája ľudí.
Vianočné a novoročné prianie
Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2021
Otázky a odpovede na interpelácie prednesené poslancami na mestskom zastupiteľstve dňa 10. 12. 2020
Poslanci schválili rozpočet na rok 2021. Čo čaká mesto v nasledujúcich mesiacoch ?
OZNAM:  Zberný dvor bude od 22.12.2020 do odvolania zatvorený.
OZNAM: Od pondelka 21.12.2020 bude  mestský úrad pre verejnosť zatvorený.
Mnohorakosť názorov
Sereď pristúpi v roku 2021 k navýšeniu poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad
 Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení
Havária verejného vodovodu bola odstránená
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vedúci oddelenia životného prostredia.
Navýšenie miestnej dane za parkovacie miesta
Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka
Poslanci schválili ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SEREĎ Pavlovi Mešťanovi
Zaradenie nových ulíc do školských obvodov
Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2021
Oznámenie pre občanov - činnosť mestského úradu od pondelka 02.11.2020
Čo v prípade neabsolvovania celoplošného testovania?
Mesto hľadá dobrovoľníkov na pozície zdravotníkov na testovanie COVID-19
Mesto hľadá dobrovoľníkov na administratívne pozície počas testovania COVID-19
Mestský úrad – vchod na úrad je od pondelka 26.10.2020 uzatvorený
1 / 5