TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

Kompostovanie
Trestné oznámenie namiesto jednoduchej otázky
Oznam o vybavení požiadaviek odoslaných primátorovi
3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku
Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI
TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019
Odpovede na interpelácie z MsZ dňa 19.6.2019
Oznam o poruche vodovodu
Dnes bude vykonaná skúška sirén
Mestský úrad bude zatvorený 17.-19.6.2019
Stará siréna doslúžila
Porucha v dodávke vody na Cukrovarskej ulici
Primátor Martin Tomčányi: ,,Správu od kontrolórky som prevzal včera, dnes sme ju odovzdali na prokuratúre. Proti cielenej diskreditácii sa budeme brániť právnou cestou.”
OZNAM - zvýšená hladina rieky Váh
Miloš Majko opäť manipuluje s verejnou mienkou
Správa majetku Sereď, s.r.o. - voľné pracovné miesto
Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov
Mestský úrad bude zatvorený 24.5.2019
Prerušenie dodávky elektriny v Seredi
Odpovede na interpelácie poslancom z MsZ dňa 11.04.2019
Návrat legionára
Staňte sa partnermi našich podujatí
STAŇTE SA DOBROVOĽNÍKOM NA NAŠICH AKCIÁCH
Rekonštrukcia mestského úradu
Oznam o doručovaní rozhodnutí za komunálny odpad
Odvoz komunálneho odpadu a BRO odpadu počas sviatkov
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Staňte sa partnermi našich podujatí
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Materskej školy, Ulica D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136/36, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Materskej školy, Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď
1 / 4