TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ  prednesené 28.4.2020.
Reakcia poslancov MsZ na článok primátora mesta zo dňa 22.04.2020.
Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.
Výzva primátorovi mesta na vetovanie uznesenia schváleného na MsZ 13.2.2020.
Stanovisko niektorých poslancov MsZ v Seredi.
Výzva č. 2 primátorovi mesta
Výzva primátorovi mesta
Prerozdelenie finančných prostriedkov pre organizácie - poslanec/400€.
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi počas roka 2020
Poslanci v Seredi schválili finančnú výpomoc mestu Prešov
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 11.04.2019
Interpelácie z MsZ 7.2.2019
Moje prvé týždne v mestskom parlamente
Interpelácie poslancov – MsZ 13.12.2018
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 13.12.2018
Sľub zložili aj Mikulášovi
Slávnostné zloženie sľubu primátora a poslancov MsZ v Seredi
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 6.12.2018
Interpelácie poslancov – MsZ 15.11.2018
Neriešenie problému sa vracia ako bumerang
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 15.11.2018
Zmena  zastúpenia politických strán v našom zastupiteľstve
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Sereď
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 15. novembra 2018
2 / 2