TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Ospravedlnenie PhDr. Michala Hanusa
Poslanci zvolili nových prísediacich na súde
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi – odvolanie
Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.
Pozemok v lokalite Malý Háj
Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nová poslankyňa
Plastový odpad v Malom Háji - reakcia na primátorovu odpoveď
Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné
Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva   v roku 2020
Odpovede na interpelácie podané na rokovaní  MsZ dňa 12. 11. 2020
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ  prednesené 28.4.2020.
Reakcia poslancov MsZ na článok primátora mesta zo dňa 22.04.2020.
Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.
Výzva primátorovi mesta na vetovanie uznesenia schváleného na MsZ 13.2.2020.
Stanovisko niektorých poslancov MsZ v Seredi.
Výzva č. 2 primátorovi mesta
Výzva primátorovi mesta
Prerozdelenie finančných prostriedkov pre organizácie - poslanec/400€.
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi počas roka 2020
Poslanci v Seredi schválili finančnú výpomoc mestu Prešov
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 11.04.2019
Interpelácie z MsZ 7.2.2019
Moje prvé týždne v mestskom parlamente
Interpelácie poslancov – MsZ 13.12.2018
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 13.12.2018
Sľub zložili aj Mikulášovi
Slávnostné zloženie sľubu primátora a poslancov MsZ v Seredi
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 6.12.2018
Interpelácie poslancov – MsZ 15.11.2018
1 / 2