TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva v júni
Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva
Mimoplánované rokovanie mestského zastupiteľstva 8.4.2021
Váženie komunálneho odpadu je na prvý pohľad výborná myšlienka a zdanlivo jednoduchá záležitosť, hovorí Ľubomír Veselický
Do zberu tetrapakov sme zapojili rodinu, susedov aj spolužiakov, hovorí Tomáš Karmažín
Róbert Stareček: Separovanie je o miere pohodlnosti v každom z nás. Len treba začať
Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton Dúbravec
Bystrík Horváth: Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpad
Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína Karmažínová
S riešením odpadov musíme začať každý od seba, pripomína Marek Tóth
Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej Kurbel
Róbert Kráľ: V zásade odmietam kupovať balenú vodu
Rozhovor s poslancom Pavlom Kurbelom
Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami s vlastným kódom, myslí si Edita Červeňová
Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária Fačkovcová
Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert Kalinai
Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpať
Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan Irsák
Odpovede primátora mesta na interpelácie poslancov z MsZ 18.02.2021
Ospravedlnenie PhDr. Michala Hanusa
Poslanci zvolili nových prísediacich na súde
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi – odvolanie
Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.
Pozemok v lokalite Malý Háj
Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nová poslankyňa
Plastový odpad v Malom Háji - reakcia na primátorovu odpoveď
Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné
Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva   v roku 2020
Odpovede na interpelácie podané na rokovaní  MsZ dňa 12. 11. 2020
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ  prednesené 28.4.2020.
1 / 2