TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Program zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 11.04.2019
Interpelácie z MsZ 7.2.2019
Moje prvé týždne v mestskom parlamente
Interpelácie poslancov – MsZ 13.12.2018
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 13.12.2018
Sľub zložili aj Mikulášovi
Slávnostné zloženie sľubu primátora a poslancov MsZ v Seredi
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 6.12.2018
Interpelácie poslancov – MsZ 15.11.2018
Neriešenie problému sa vracia ako bumerang
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 15.11.2018
Zmena  zastúpenia politických strán v našom zastupiteľstve
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Sereď
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 15. novembra 2018
Interpelácie poslancov – MsZ 13.9.2018
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2018 o 8.00 hod.
Mimoplánované júlové rokovanie MsZ
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. júla 2018 o 18,00 hod
Je známy termín konania komunálnych volieb do orgánov samospráv
Odpovede na interpelácie poslancov podané 14.6.2018
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.06.2018
Viac hláv, viac rozumu ?
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14. júna 2018
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 06.06.2018
Odpovede na interpelácie podané na MsZ  19. 4. 2018
Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 19. apríla 2018
Keď sa nedá pošpiniť, treba aspoň zasmradiť
O Z N Á M E N I E o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca  Mestského zastupiteľstva v Seredi
Vyjadrenie poslanca MsZ Marcela Královiča k hlasovaniu o ubytovniach
Zmena územného plánu v Seredi nebude
Odstupujem
1 / 8