TITULKA Komisie pri MsZ v Seredi

Komisie pri MsZ v Seredi

Redakčná rada vylosovala piatich respondentov
Výzva a kritéria na predkladanie žiadostí o dotáciu mesta Sereď na rok 2014 pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých
Výzva a kritéria na predkladanie žiadostí o dotáciu mesta Sereď na rok 2014 pre oblasť kultúry, záujmovoumeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
Výzva a kritéria na poskytnutie dotácie mesta Sereď pre oblasť Výchovy a vzdelávania na kalendárny rok 2014
Výzva a kritéria na predkladanie žiadostí o dotáciu mesta Sereď na rok 2014 na rozvoj Telovýchovy a športu
Predstavujeme člena redakčnej rady SN Ing. Ivana Sklenára
Predstavujeme členku redakčnej rady SN Mgr. Danielu  Vaškovú Kasákovú
Predstavujeme členku redakčnej rady SN  Miroslavu Dudášovú
Kritériá oceňovania športovcov mesta Sereď 2012
Schválené dotácie z rozpočtu mesta Sereď na podporu mládeže rok 2012
Schválené dotácie z rozpočtu mesta Sereď na telovýchovu a šport rok 2012
Schválené dotácie z rozpočtu mesta Sereď na sociálnu oblasť rok 2012
Schválené dotácie z rozpočtu mesta Sereď na kultúru rok 2012