TITULKA Dane a odvody

Dane a odvody

Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne
Pomoc v hmotnej núdzi nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne
Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas
Zmena termínu výplaty dôchodkov
 Pracujúci dôchodcovia: priznanie starobného dôchodku oznámte zamestnávateľovi
Nedajte sa oklamať podvodníkmi, ktorí vymáhajú nedoplatky poistného
Preberanie daňových priznaní za rok 2018 na Mestskom úrade v Seredi
Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch bude 25. 4. 2019 v Žiline
Rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
Načierno“ sa robiť neoplatí, hrozia nízke dôchodky a iné dávky
Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok nemôžete byť zamestnaný
Preberanie daňových priznaní za rok 2018 na Mestskom úrade v Seredi
O prechod z invalidného na starobný dôchodok treba požiadať !
Odvodová úľava
Ako požiadať o potvrdenie na daňové účely  o dávkach vyplatených v roku 2018
Pracujúci dôchodca si naďalej môže uplatňovať odvodovú úľavu
Pozor! Po januárovej valorizácii dôchodkov sa zmenia aj exekučné zrážky
SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť
OZNAM    DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ  a PSA  PRE ROK  2019
Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019
Kedy môže matka i otec poberať dávku materské súbežne
Debarierizácia aj vďaka mestu Sereď a poslancom
Výnimka pre profesionálneho športovca na platenie poistného bude platiť až do 31. 12. 2021
Poberáte nemocenské a chcete cez Vianoce cestovať? Musí to povoliť ošetrujúci lekár
Invalidný dôchodca môže požiadať o starobný dôchodok
Zmena výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v decembri 2018
Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2019
Staronových starostov aj poslancov treba opätovne na poistenie prihlásiť
Čo musí urobiť živnostník v Sociálnej poisťovni, ak preruší podnikanie?
Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodky
Kiosk Sociálnej poisťovne:  ďalší spôsob prijímania podnetov na zlepšenie práce
Konzultačno - poradenský deň pre zamestnávateľov
1 / 3