TITULKA Dane a odvody

Dane a odvody

Do konca januára si musíte vysporiadať daň z nehnuteľnosti a daň za psa
Sociálna poisťovňa odporúča: kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?
Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne
Pomoc v hmotnej núdzi nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne
Rezervačný systém Sociálnej poisťovne vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas
Zmena termínu výplaty dôchodkov
 Pracujúci dôchodcovia: priznanie starobného dôchodku oznámte zamestnávateľovi
Nedajte sa oklamať podvodníkmi, ktorí vymáhajú nedoplatky poistného
Preberanie daňových priznaní za rok 2018 na Mestskom úrade v Seredi
Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch bude 25. 4. 2019 v Žiline
Rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
Načierno“ sa robiť neoplatí, hrozia nízke dôchodky a iné dávky
Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok nemôžete byť zamestnaný
Preberanie daňových priznaní za rok 2018 na Mestskom úrade v Seredi
O prechod z invalidného na starobný dôchodok treba požiadať !
Odvodová úľava
Ako požiadať o potvrdenie na daňové účely  o dávkach vyplatených v roku 2018
Pracujúci dôchodca si naďalej môže uplatňovať odvodovú úľavu